Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

11 april - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 11 april 2023.

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Besluiten overeenkomstig het als bijlage toegevoegde concept-besluit.

Zienswijze Ontwerp economische visie 2030 provincie Flevoland

Als DUN-gemeenten een gezamenlijke zienswijze indienen op de ‘Ontwerp economische visie 2030’ en het ‘Ontwerp economisch programma 2023-2028’ van provincie Flevoland.