Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

11 juli - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 11 juli 2023.

Actualisatie van het mandaatregister

  1. Instemmen met het concept wijzigingsbesluit van de mandaatregeling en het mandaatregister en overeenkomstig verwerken in de mandaatregeling en het mandaatregister.
  2. De OR conform bijgaande conceptbrief informeren over het wijzigingsbesluit en in de gelegenheid stellen binnen twee weken inhoudelijk te reageren.
  3. De directeur machtigen om – indien de OR geen op- en/of aanmerkingen heeft – de gewijzigde mandaatregeling en het gewijzigde mandaatregister met het wijzigingsbesluit bekend te maken in het (digitale) gemeenteblad.

Jaarrekening 2022 GR GGD

De raad voorstellen in te stemmen met de jaarrekening van 2022 van de GGD Flevoland en hierop bijgaande zienswijze in te dienen.

Wijziging noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties

  1. De WIJZIGING van de 'Tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke organisaties' vaststellen.
  2. De raad, via bijgevoegde memo, informeren over de resultaten van de regeling.

Vaststelling subsidie stichting Centrummanagement Emmeloord vanuit BIZ-heffing over 2022

  1. De subsidie vanuit programma Stadshart Emmeloord aan Stichting Centrum Management Emmeloord over 2022 vaststellen op € 40.000.
  2. De subsidie die voor 2022 aan Stichting Centrum Management Emmeloord is verleend vanuit de BIZ-heffing vaststellen op € 80.100.