Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

11 oktober - besluiten van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 11 oktober 2022.

Vaststelling subsidies 2021 Zorggroep Oude en Nieuwe Land

 1. De subsidies die in 2021 aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn verleend vaststellen op:
  a. Jeugdgezondheidszorg € 648.714
  b. Rijksvaccinatieprogramma € 73.293
  c. Algemeen Maatschappelijk Werk € 442.974
 2. De incidentele subsidie die in 2021 aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land is verleend, vaststellen op € 61.596.
 3. De raad informeren.

Vaststellen subsidies peuteropvang en vve 2021

 1.  De subsidies voor peuteropvang en voorschoolse educatie vaststellen, voor:
  a. Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt op € 632.982 en het onverschuldigd betaald bedrag van € 12.439 terugvorderen;
  b. Stichting Kinderopvang Noordoostpolder op € 63.200;
 2. Een aanvullende subsidie verlenen aan Stichting Kinderopvang Noordoostpolder voor € 5.595;
 3. De raad informeren.

Aanvullende subsidieaanvraag Kernproject proeftuin Nagele in Balans

 1. Kennis nemen van de subsidieaanvraag voor de (onvoorziene) kosten in Kernproject van Nagele in Balans (Proeftuin aardgasvrije wijken).
 2. Een activiteitensubsidie van € 159.656 verlenen aan Stichting Energiecollectief Nagele om de (onvoorziene) kosten te dekken.
 3. De raad informeren.