Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

14 maart - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 14 maart 2023.

Opvang AMV-ers

  1. In te stemmen met het voortzetten van de opvang van 50 AMV-ers in het AZC, als onderdeel van de opvang van 1000 asielzoekers, zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst.
  2. De raad informeren.

Beslissing op bezwaar Bunschotenlaan 63

  1. Het bezwaarschrift van bezwaarmaker ontvankelijk verklaren conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften (van de gemeente) (hierna de commissie);
  2. Contrair gaan aan het advies van de commissie om de omgevingsvergunning te herroepen. Het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand laten onder verbetering van de motivering.
  3. De omgevingsvergunning van 15 juli 2022 in heroverweging in stand laten.

Hervorming voorveld sociaal domein

  1. De aanpak hervorming voorveld vaststellen en instemmen met verdere uitvoering van de maatregelen uit de aanpak;
  2. €75.000 van de oorspronkelijke taakstelling op preventie verschuiven naar maatwerk Jeugd (€60.000) en Wmo (€15.000);
  3. De raad informeren.