Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

14 november - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 14 november 2023.

Zienswijze op tweede concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 380 kV Diemen-Ens

  1. De bijgevoegde gemeentelijke zienswijze indienen op de ‘tweede concept notitie reikwijdte en detailniveau 380 kV Diemen – Ens’.
  2. De gemeenteraad informeren.