Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

14 oktober - besluiten van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 14 oktober 2022

Vaststellen besluitenlijst b en w vergadering 11 oktober 2022

Conform vaststellen.

Programmabegroting 2023-2026

De raad voorstellen de (meerjaren)programmabegroting 2023 - 2026 vast te stellen.

Aanpassing belasting- en retributieverordening belastingjaar 2023

Vaststellen belasting- en retributieverordeningen belastingjaar 2023.

Scenario- en budgetkeuze Mobiliteitsplan 2030

  1. Instemmen met het uitwerken voor de raad van het niveau ‘Ambitieus’ met een totale investering van € 6.200.000 voor het Mobiliteitsplan 2030.
  2. De raad informeren.