Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

15 november - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 15 november 2022

Uitkomsten Veiligheidsmonitor 2021

  1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021.
  2. De raad door middel van bijgevoegde memo hierover te informeren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zuidwesterringweg 10 te Nagele

  1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zuidwesterringweg 10 te Nagele‘ voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf en agrarisch verwerkingsbedrijf;
  2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zuidwesterringweg 10 te Nagele' geen milieueffectrapport maken;
  3. De raad informeren.