Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

16 mei - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 16 mei 2023.

Voorgestelde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland

De raad voorstellen kennis te nemen van het ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland en hierover een zienswijze in te dienen.

Oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio's

De raad voorstellen geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen het oprichten van en tegen de deelname aan Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's.

Inkoopstrategie regionale Jeugdhulp 2024

Instemmen met de inkoopstrategie regionale jeugdhulp 2024.