Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

17 oktober - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 17 oktober 2023.

Programmalijnen Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028

De raad voorstellen om deel te nemen aan Programmalijnen ‘Economie & arbeidsmarkt’ en ‘Duurzame groei & leefkwaliteit’ van de ‘Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028’.

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 38 te Kraggenburg

  1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwartemeerweg 38 te Kraggenburg’ voor de realisatie van een restaurant met kleinschalig bed and breakfast.
  2. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwartemeerweg 38 te Kraggenburg’ geen milieueffectrapport maken.
  3. De beeldkwaliteitscriteria (bijlage 2 bij de toelichting van het bestemmingsplan) als ontwerp ter inzage leggen als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.
  4. De gemeenteraad informeren.