Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

18 april - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 18 april.

Jaarstukken 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerp programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Flevoland

De gemeenteraad voorstellen:

  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van Veiligheidsregio Flevoland;
  2. kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van Veiligheidsregio Flevoland en hierover geen zienswijze in te dienen;
  3. kennis te nemen van de ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van Veiligheidsregio Flevoland, en hierover geen zienswijze in te dienen.

Internetconsultatie Wetsvoorstel modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel

  1. In te stemmen met het voorstel om vanuit gemeente Noordoostpolder geen reactie te geven op de Internetconsultatie.
  2. De raad door middel van het memo te informeren.

Subsidie project Nagele in Balans

  1. Een subsidie van € 250.000 verlenen aan Stichting Energiecollectief Nagele voor de onderzoeks- en definitiefase van het dorpsbrede project ‘Nagele in Balans’
  2. De raad informeren.