Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

19 september - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 19 september 2023.

Lean traject administratieve inkoop

Het directieteam machtigen te besluiten over het uitvoeren van experimenten voor het Lean traject administratieve inkoop daar waar deze afwijken van het inkoopbeleid, de budget- en of de mandaatregeling.

Wegsleepverordening en uitvoeringsregels wegslepen voertuigen gemeente Noordoostpolder

De raad voorstellen om:

De “Wegsleepverordening gemeente Noordoostpolder 2023” vast te stellen.

Opties voor het aanbieden van de begrotingsresultaten 2024 - 2027

De raad voorstellen:

Richting te geven aan de wijze waarop de raad de meerjarenprogrammabegroting 2024 – 2027 aangeboden wil krijgen, zodat de raad zich in de begrotingsvergadering kan richten op keuzes die de kaderstelling op inhoud betreffen.

Wijzigen beleidsregels Meedoenregeling

  1. De gewijzigde beleidsregels Meedoenpakket 2018 vaststellen.
  2. De Gemeenteraad informeren over de wijziging van de beleidsregels.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Besluit

  1. Instemmen met het ‘Gezond en actief leven akkoord’ (GALA) door het plan van aanpak 2024-2026 te ondertekenen;
  2. De raad informeren.