Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

20 februari - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 20 februari 2024.

Samenwerkingsovereenkomst aanbesteding huishoudelijke ondersteuning Wmo

  1. De samenwerkingsovereenkomst aanbesteding huishoudelijke ondersteuning tekenen.
  2. De raad informeren.

Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS)

  1. Gelezen het voorstel van ontvangen middelen vanuit SPUK NEAS ten bedrage van € 61.756,67 en de directie machtigen -vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad- tot het afwikkelen van de SPUK NEAS ter grootte van de ontvangst van het Rijk;
  2. De raad informeren.