Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

20 juni - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 20 juni 2023.

Verrekening neveninkomsten decentrale politieke ambtsdragers 2022

Vaststellen dat over het verrekeningsjaar 2022 bij geen van de politieke ambtsdragers neveninkomsten verrekend hoeft te worden.

IBT Archieven 2022

  1. De rapportage IBT Archieven 2022 vaststellen
  2. Het KPI-verslag 2022 vaststellen
  3. Het jaarverslag 2022 van de archivaris vaststellen
  4. De raad informeren
  5. De rapportage IBT Archieven 2022 aanbieden aan de provincie

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer

  1. Intrekken beleidsregels leerlingenvervoer geldend vanaf 18 juli 2018
  2. Vaststellen beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer
  3. De gemeenteraad informeren.