Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

22 augustus - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 22 augustus 2023.

Project Vaktor – Makershuis Cultuurregio Zwolle

  1. De raad via de 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 voorstellen een budget van € 14.661 beschikbaar te stellen voor de realisatie van Project Vaktor - Makerhuis Cultuurregio Zwolle.
  2. Onder voorwaarde dat de raad de benodigde middelen via de 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 beschikbaar stelt, een incidentele subsidie van € 14.661 voor 2023 verlenen aan de Zwolse Theaters voor de realisatie van Project Vaktor.
  3. De raad informeren.

1e wijziging kwijtscheldingsregeling 2023

De gemeenteraad voorstellen de eerste wijziging van de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2023 vast te stellen.

Septemberrapportage 2023

  1. Instemmen met de septemberrapportage 2023.
  2. De septemberrapportage 2023 aan de raadscommissie aanbieden als bespreekstuk.

Wijziging betaaltermijn recycle-tarief afvalstoffenheffing 2023

De gemeenteraad voorstellen de eerste wijziging van de verordening Afvalstoffenheffing 2023 vast te stellen.