Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

23 januari - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 23 januari 2024.

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Noordoostpolder

Vier medewerkers op grond van artikel 142 Wetboek van Strafvordering aanwijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

Ontwerp-Omgevingsvisie Noordoostpolder 2050

De raad voorstellen:
De Ontwerp-Omgevingsvisie Noordoostpolder 2050 vast te stellen en ter inzage te leggen.

Bedrijfsplan Zelfstandigenloket Flevoland 2024

  1. Instemmen met het bedrijfsplan ZLF 2024 inclusief het productenboek.
  2. De raad informeren.

Subsidie aanschaf ledverlichting buitensportverenigingen

De raad voorstellen:

  1. Een budget beschikbaar te stellen van € 61.500 voor het verstrekken van een subsidie aan buitensportverenigingen voor de aanschaf van ledverlichting.
  2. De 18e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.