Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

23 mei - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 23 mei 2023.

Besluiten 23 mei 2023

Drostlaan 101

In principe en onder voorwaarden meewerken aan de realisatie van het tweede volume aan de Drostlaan 101 te Emmeloord.

Erfgoeddeal Nagele

  1. Een subsidie van € 120.700 inclusief BTW verlenen aan Museum Nagele voor de modernisering van het museum.
  2. Een subsidie van € 48.200 inclusief BTW verlenen aan MFC Nagele voor de herinrichting van het MFC.
  3. De gemeenteraad informeren.

Memo gemeenteraad status Sociaal economisch beleid 2020-2024

  1. Bijgevoegd memo aan de gemeenteraad ‘Voortgang Sociaal Economisch Beleid 2020-2024’ vaststellen.
  2. De gemeenteraad via dit memo informeren over de voortgang van het beleid.

Vakcollege opheffen

De raad voor te stellen:
Het vakcollege Noordoostpolder opheffen.

VO-Campus – Positie Voortgezet Speciaal Onderwijs

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, no. 23.0000632 en Structuurontwerp De Plantage & Casteleijn College op VO-Campus met bijhorende kostenraming en raming kosten renovatie/ nieuwbouw Casteleijn college:

  1. VSO niet integreren in de VO-Campus.
  2. Voor VSO Het Castelijn College bij de begroting 2024-2027 een concreet plan voor te leggen.