Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

26 september - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 26 september 2023.

Visie op Ruimtelijke Raakvlakken

  1. In te stemmen met de opdrachtformulering Visie op de Ruimtelijke Raakvlakken tussen Noordoostpolder en Urk.
  2. De opdracht namens beide gemeenten uit te zetten bij een extern adviesbureau.
  3. De kosten gelijk te verdelen.

Jaarverslagen 2021 en 2022 OFGV

De jaarverslagen 2021 en 2022 van de OFGV vast te stellen. De raad te informeren hierover.

3e kwartaalbegrotingswijziging 2023

De raad voorstellen:

  1. De 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen.
  2. De 22e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 3e kwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt.

Aanpassing belasting- en retributieverordeningen voor het belastingjaar 2024

De gemeenteraad voorstellen de belasting- en retributieverordeningen voor 2024 vast te stellen.

Fusie-effectrapportage CBS De Regenboog en Informele samenwerkingsschool Fondali

  1. Positief adviseren over de voorgenomen fusie CBS De Regenboog en informele samenwerkingsschool Fondali in Creil.
  2. Kennis nemen van de Fusie Effect Rapportage basisonderwijs.
  3. De gemgemeenteraad informeren

Lokale Aanpak Isolatie

Het plan van aanpak Lokale Aanpak Isolatie indienen bij het Rijk.