Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

27 juni - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 27 juni 2023.

Ondertekenen intentieverklaring ‘Green Deal bedrijventerrein Nagelerweg’.

  1. Instemmen met het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Green Deal bedrijventerrein Nagelerweg’.
  2. Met de Gemeentewerf en Milieustraat deelnemen aan de ‘Green Deal bedrijventerrein Nagelerweg’.
  3. De burgemeester machtigt wethouder Verduin de intentieverklaring ‘Green Deal bedrijventerrein Nagelerweg’ te ondertekenen.
  4. De gemeenteraad informeren.