Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

28 februari - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 28 februari 2023.

Verplichte organiseren van een participatietraject

De raad voorstellen om:

  1. Het organiseren van een participatietraject verplicht stellen bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in gevallen:
    a. waarin de raad door het college in de gelegenheid dient te worden gesteld om advies uit te brengen en
    b. uit bijlage 1, waarbij het organiseren van een participatietraject verplicht is
  2. Bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet