Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

29 november - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 22 november 2022

Aanwijzen nieuwe carbidschietlocatie Bant en het nader beschrijven van de locatie in Marknesse

 1. Het aanwijzen van een nieuwe carbidschietlocatie in Bant.
 2. De locatie op de Loswal in Marknesse wat specifieker beschrijven.

Beleidsregels CPO

 1. De beleidsregels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vaststellen.
 2. De raad informeren.

Aanleg riolering Westerringweg Creil

 1. Instemmen met de aanleg van riolering langs de Westerringweg te Creil
 2. De raad via de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 voorstellen een krediet van € 260.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en aanleg van riolering langs de Westerringweg te Creil.

Letters EMMELOORD aan de Golfslag

De letters EMMELOORD aan de Golfslag overnemen, herstellen en in beheer nemen en door de eigenaar laten terugplaatsen.

Subsidieverleningen 2023 programma 2 en 6

 1. De onderstaande subsidies 2023 verlenen tot een bedrag van:
  a. € 50.891 aan Stichting Aandacht+ voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk, het ziekteverzuimproject en de fysiek mentale weerbaarheidstraining;
  b. € 80.000 aan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk voor de uitvoering van de Schakelklas;
  c. € 194.002 aan Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt voor de uitvoering van voorschoolse educatie op het AZC en de inzet van een pedagogische coach voor peuters;
  d. € 25.816 aan FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van Boekenpret;
  e. € 16.500 aan Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder voor het in stand houden van de lokale omroep (RTV 527), met toepassing van de hardheidsclausule en gebaseerd op de aanwijzingsperiode van de omroep (t/m 11 augustus 2023);
  f. € 65.000 aan Jongerencentrum Heelal voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten voor jongeren;
  g. € 245.203 aan Stichting Kwintes voor de uitvoering van Inloop GGZ;
  h. € 35.264 aan Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder voor een ontmoetingsfunctie voor allochtone en autochtone vrouwen en voor het bevorderen van de zelfredzaamheid, integratie en het actief meedoen van deze vrouwen aan de samenleving;
  i. € 47.284 aan Stichting Tactus Verslavingszorg voor activiteiten gericht op verslavingspreventie;
  j. € 197.110 aan Stichting Humanitas, district Noordwest voor de uitvoering van Thuisadministratie en Home-Start, en
  k. € 36.996 aan Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland voor de uitvoering van de antidiscriminatie voorziening.
 2. De volgende delen van de aangevraagde subsidies 2023 weigeren:
  a. € 11.609 van de subsidieaanvraag van Stichting Aandacht+;
  b. € 6.998 van de subsidieaanvraag van Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt;
  c. € 7.273 van de subsidieaanvraag van de lokale omroep RTV 527;
  d. € 41.536 van de subsidieaanvraag van Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder;
  e. € 19.308 van de subsidieaanvraag van Thuisadministratie van Stichting Humanitas, district Noordwest;
 3. De verleende subsidies onder 1 – met uitzondering van 1e - volledig bevoorschotten in vier gelijke termijnen in januari, april, juli en oktober 2023;
 4. De verleende subsidie onder 1e volledig bevoorschotten in één termijn;
 5. De raad informeren.

Concept Mobiliteitsplan 2030 vaststellen en ter inzage leggen

 1. Instemmen met het concept Mobiliteitsplan 2030.
 2. Het concept Mobiliteitsplan 2030 ter inzage leggen.
 3. De raad informeren.