Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

30 januari - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 30 januari 2024.

Boardletter 2023

De boardletter 2023 ter kennisneming aan de Auditcommissie aan te bieden.

Tijdelijke vervanging

Het college heeft op verzoek van wethouder Werkman verlof toegekend vanwege ziekte. Het verlof gaat in per 12 januari 2024. Daarnaast wenst het college om te zien naar een vervangend wethouder voor een periode van 16 weken.

Aanwijzingsbesluit Integraal Zorgakkoord

  1. Het "Aanwijzingsbesluit bevoegde gemeente inzake Integraal Zorgakkoord" vaststellen.
  2. De gemeenteraad informeren.

Regioplan Integraal Zorgakkoord Flevoland

  1. Instemmen met het “Regioplan Integraal Zorgakkoord Flevoland: Samen werken we aan een zorgzame samenleving in een gezond Flevoland”.
  2. De gemeenteraad informeren.