Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

6 december - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 6 december 2022

Handboeken participatie

  1. Kennisnemen van de externe en interne handboeken participatie.
  2. De raad informeren.

Wijziging nadere regels uitstallingen in het centrum

  1. Op grond van artikel 2:10, lid 2 APV nadere regels voor uitstallingen in het centrum van Emmeloord op 6 december 2022 gewijzigd vaststellen (zie bijlage 1);
  2. Eigenaren en gebruikers van de winkelpanden in het centrum via stichting Centrum Management Emmeloord (=CME) op de hoogte brengen.

Vaststelling subsidie StEP 2021

De subsidie aan STEP Noordoostpolder over 2021 vaststellen op € 21.000

Huur gemeentelijke sportaccommodaties

  1. Kennis nemen van het adviesrapport BMC;
  2. Het toestaan van de mogelijkheid tot het onderverhuren van gemeentelijke buitensportaccommodaties;
  3. De raad voorstellen:
  • De voorgenomen verhoging van de huurtarieven sportaccommodaties met ingangsdatum 2022 op te schorten tot 2024;
  • De financiële gevolgen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 te verwerken in de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging van 2023 respectievelijk in de primitieve programmabegroting 2024-2027.