Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

6 februari - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 6 februari 2024.

Nieuwe achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de gemeente

 1. Een nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente en het WSW af te sluiten, met ingang van 1 mei 2024.
 2. Alle voorgaande overeenkomsten hierdoor worden vervangen.
 3. Verzenden van de ondertekende achtervangovereenkomst naar het WSW.
 4. De raad informeren.

Zienswijze Mer voor programma Defensie

 1. De voorgestelde zienswijze indienen op de Notitie Reikwijde en Detailniveau voor de milieueffectrapportage van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.
 2. Het voorgestelde advies geven over de laagvlieggebieden voor het oefenen van noodlandingen vanuit Lelystad Airport.
 3. De raad informeren.

Vaststellen startnotitie Visie Recreatie & Toerisme

 1. De startnotitie Visie Recreatie & Toerisme vaststellen.
 2. De raad informeren.

Afsluiting project Grip op het sociaal domein

 1. Kennisnemen van de eindrapportage Grip op het sociaal domein.
 2. De raad informeren.

Bestuurlijke reactie betaald parkeren Waterloopbos

 1. Instemmen met het versturen van een bestuurlijke reactie aan Vereniging Natuurmonumenten inzake betaald parkeren in het Waterloopbos.
 2. De raad informeren.