Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

6 juni - besluiten

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 6 juni 2023.

Besluit 23 mei 2023

Memo gemeenteraad status Sociaal economisch beleid 2020-2024

 1. Bijgevoegd memo aan de gemeenteraad ‘Voortgang Sociaal Economisch Beleid 2020-2024’ vaststellen.
 2. De gemeenteraad via dit memo informeren over de voortgang van het beleid.

Besluit 30 mei 2023

Veilige buitenwegen

 1. Instemmen met de ‘gereedschapskist’ bij het besteden van het gereserveerde incidentele budget ‘Veilige buitenwegen’ van jaarlijks € 400.000 in de jaren 2023 tot en met 2026.
 2. De raad informeren.

Besluiten 6 juni 2023

Stand van zaken nog in uitvoering zijnde aan- en overgenomen moties

Het overzicht stand van zaken nog in uitvoering zijnde aan– en overgenomen moties ter informatie aan de raad verstrekken.

Besluitvorming college in vakantieperiode 2023

 1. Vaststellen verlofperiode 2023 van 31 juli tot 20 augustus 2023.
 2. De gemeenteraad informeren

Vaststellen subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie 2022

 1. De subsidies voor peuteropvang en voorschoolse educatie vaststellen op:
  a. € 537.806 voor Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt en het onverschuldigd betaald bedrag van € 139.858 terugvorderen.
  b. € 75.000 voor Stichting Kinderopvang Noordoostpolder.
  c. € 14.907 voor Stichting Kinderopvang Flevoland en het onverschuldigd betaald bedrag van € 10.678 terugvorderen.
 2. Een aanvullende subsidie over 2022 verlenen aan Stichting Kinderopvang Noordoostpolder voor € 12.366 en deze ineens vaststellen.
 3. De raad informeren.

Vaststelling subsidie Kinderboerderij Emmelerbos 2022

De subsidie aan Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos over 2022 vaststellen op € 39.154.