Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

8 november - besluiten burgemeester en wethouders

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 8 november 2022

Besluiten 25 oktober 2022

Selectiecriteria voor uitgifte van bedrijventerrein

Vaststellen criteria voor uitgifte van bedrijventerrein in gemeente Noordoostpolder

Besluiten 8 november 2022

Intentieverklaring Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle

  1. De intentieverklaring ‘Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle’ ondertekenen.
  2. De raad informeren.

Decemberrapportage

  1. De decemberrapportage 2022 vast te stellen.
  2. De 22e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.
  3. De 6e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen.

Verordening reclamebelasting

De raad voorstellen om:

  1. In te stemmen met de invoering van reclamebelasting op basis van WOZ-waarde in het centrumgebied van Emmeloord.
  2. De verordening reclamebelasting centrumgebied Emmeloord vast te stellen.
  3. De verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage voor de bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018 in te trekken.
  4. Door middel van de eerste clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 de financiële consequenties voor de begroting 2023 als dan vaststellen.