Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Aanmeldcentrum

Op 6 juli kreeg gemeente Noordoostpolder het verzoek van het ministerie van Justitie & Veiligheid en het COA om medewerking te verlenen aan extra asielopvang. Het gaat daarbij om een nieuw aanmeldcentrum. Dit moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel verminderen.

Inhoudelijke vragen

Heeft u inhoudelijk vragen over het aanmeldcentrum, stelt u die dan rechtsreeks aan het COA.

Het COA is verantwoordelijk voor het bouwen en inrichten van het aanmeldcentrum en het daarmee samenhangende proces.

Het COA is bereikbaar via mail: info@coa.nl of telefoon 088 715 7000

Veelgestelde vragen

Om welke locatie gaat het?

Het gaat om de Oosterringweg 47 in Bant. Dit is een boerenbedrijf naast het bestaande AZC.

Wie heeft de grond gekocht?

Het COA kocht de boerderij en de grond. Provincie Flevoland de stikstofrechten.

Wat is het standpunt van de gemeente?

Op voorhand heeft het college gezegd een aanmeldcentrum geen wenselijke ontwikkeling te vinden. Het college vindt het belangrijk om het standpunt van de omgeving te betrekken bij de besluitvorming over het aanmeldcentrum.

Hoe gaat de besluitvorming?

Op dit moment is er nog geen besluit genomen. Er vinden allerlei gesprekken plaats met diverse betrokkenen. De staatssecretaris beschouwt het college als gesprekspartner. Het college geeft ruimte aan de gemeenteraad om een besluit te nemen op het verzoek van het ministerie om mee te werken aan de komst van een aanmeldcentrum. Op 10 oktober is de raadsvergadering gepland waarop het aanmeldcentrum op de agenda staat.

Kan de staatssecretaris de gemeente aan de kant zetten?

De heer Van der Burg (staatssecretaris) geeft aan via het gesprek er uit te willen komen. Alleen als we er niet uit komen dan kan hij als hij wil dwang toepassen. Tegen de gemeenteraad heeft hij gezegd dit niet in Noordoostpolder te willen doen. 

Er waren toch al afspraken voor maximaal 1000 asielzoekers?

Het klopt dat we in 2016 afspraken met de omgeving hebben gemaakt over dit aantal. Als gemeente hebben we gezegd ons hier ook aan te willen houden. Het Rijk kan echter aandringen op een nieuwe overeenkomst omdat de asielomstandigheden in ons land erg onder druk staat. 

Hoe zien de plannen er uit?

Het ministerie geeft aan dat het beoogde aanmeldcentrum de plek is waar de asielprocedure start. Asielzoekers kunnen hier op afspraak zich melden en inschrijven. De mensen verblijven er kortdurend (circa 5 dagen). Er komen kantoren voor de medewerkers en woonunits voor 250 – 300  asielaanvragers. 

Is het plan nog te keren?

Als gemeente doen we ons best om goed te luisteren naar alle betrokken mensen en organisaties. We voeren veel gesprekken. Daarnaast laten we een omgevingsonderzoek uitvoeren. Het beeld dat we ophalen bespreken we in het college en de gemeenteraad. De raad besluit op 10 oktober over de aanvraag om mee te werken aan het aanmeldcentrum. Dat besluit delen we mee aan de staatssecretaris. Op dat moment krijgen we meer duidelijkheid over de richting van het plan.

Wat kunt u doen als het Rijk het overneemt van de gemeente?

Daar is op dit moment geen sprake van.

Is het een open of een gesloten locatie?

De mensen komen op afspraak en worden in bussen gehaald en gebracht. Omdat het een kortlopende procedure is, zullen ze naar verwachting veel op het terrein blijven. Ze worden echter niet opgesloten en mogen van het terrein.

Heeft u een vraag?

Voor een vraag of opmerking mag u gebruik maken het  formulier Informatie Aanmeldcentrum Bant.