Aanvullende bijdrage kinderopvang

Wilt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Vraag dit aan bij de Belastingdienst. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag komt u misschien vanwege sociale of medische redenen (sociaal medische indicatie) wel in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Informatie over de voorwaarden die gelden voor een Kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.
U kunt daar ook een proefberekening maken om te zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en is kinderopvang noodzakelijk op sociaal medische indicatie? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie