Gemeente Noordoostpolder logo
Gemeente Noordoostpolder logo

Aardgasvrij

Noordoostpolder wordt op den duur aardgasvrij. Alle inwoners krijgen hier mee te maken en kunnen nu al stappen zetten. Isoleren blijkt één van de belangrijkste maatregelen die het snelst resultaat oplevert. Voor gratis onafhankelijk advies kunt u terecht op de website van het Energieloket:

Energieloket Flevoland

Stappenplan

In september 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Dit is een eerste stappenplan waarin staat wat een logisch alternatief voor aardgas is voor de verschillende dorpen en buurten in onze gemeente, en hoe we daar naartoe gaan werken. Het plan is samen met partners gemaakt, waaronder Mercatus, Liander, het 10-dorpenoverleg, Pioniers van de Toekomst en LTO Noord. Er worden geen definitieve keuzes in het plan gemaakt, daarvoor is verder onderzoek nodig. Wel kunnen bewoners al aan de slag met isoleren en andere spijtvrije maatregelen om hun aardgasgebruik terug te brengen.

Warmtetransitiekaart

In deze kaart staat wat per wijk of buurt in Noordoostpolder de meest logische alternatieven zijn voor aardgas. En welk tijdpad daarbij hoort tot 2050. In dat jaar moet de overstap naar aardgasvrij voltooid zijn. Deze kaart geeft richting, maar geeft geen definitieve oplossingen. Die moeten verder worden onderzocht. Wel geeft de kaart handvatten om de komende jaren woningen klaar te maken voor de overstap naar aardgasvrij. Elke 5 jaar wordt opnieuw gekeken naar de laatste stand van de techniek en wetgeving om onze route naar aardgasvrij daarop aan te passen.

De warmtevisie van Noordoostpolder

Verslag online bewonersavond 2 juni 2021

Op de warme woensdagavond 2 juni zijn 43 inwoners bijgepraat over de transitievisie warmte. Tijdens deze online bewonersavond kregen de deelnemers uitgebreide informatie over de overgang naar aardgasvrij verwarmen en koken in de Noordoostpolder.

Transitievisie warmte: richting naar aardgasvrij verwarmen

Na het welkomstwoord door wethouder Anjo Simonse, vertelde bureau Overmorgen over het opstellen van de transitievisie warmte. Daarin staat hoe we in 2050 aardgasvrij kunnen worden in de Noordoostpolder. Omdat op rijksniveau nog veel onduidelijk is, geven we in de transitievisie warmte alleen de richting weer naar aardgasvrij verwarmen. Op een paar locaties na is er nog geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde techniek. Er zullen veel maatwerkoplossingen komen, die we samen met de woningeigenaren gaan vormgeven. Dit kan per woning, per blok of per dorp zijn. Er zijn nog veel uitdagingen en de gaskraan gaat niet zomaar van de ene op de andere dag dicht.

Inwoners zien onzekerheid maar ook juiste richting

De deelnemers hebben hun reactie gegeven op de visie. Samengevat vinden ze dat er nog veel onzekerheid en onduidelijkheid is. Maar men ziet wel wat in de richting die we kiezen.

Unaniem: eerst isoleren

Wat heel duidelijk werd, is dat isoleren van de woning altijd een goed idee is. Bespaarde energie is de duurzaamste energie. In kleine groepjes gingen we daarna in op de vraag wat de belemmeringen zijn om nu al met isolatie en andere maatregelen aan de slag te gaan. Inwoners gaven hierbij verschillende dingen aan, zoals:

  • Niet weten wat een goede oplossing voor hun situatie is
  • Bang de verkeerde keuze te maken omdat er nog zoveel onbekend is
  • Te duur
  • Geen mogelijkheden meer omdat ze al goed op weg zijn met de verduurzaming van hun woning

Deze input nemen we mee bij het afronden van de transitievisie warmte. Ook kijken we hoe we hier rekening mee kunnen houden bij de uitvoering van het aardgasvrij maken.

Energieloket: Onafhankelijk advies op maat

Voor adviezen op maat voor uw woning kunt u voor gratis en onafhankelijk advies terecht bij het Energieloket Flevoland: Iedere maandag 15:00 - 17:30 uur en vrijdag 09:30 - 12:30 uur in de bibliotheek in Emmeloord:. www.energieloketflevoland.nl .