Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Aardgasvrij

Noordoostpolder wordt op den duur aardgasvrij. Alle inwoners krijgen hier mee te maken en kunnen nu al stappen zetten. Isoleren blijkt één van de belangrijkste maatregelen die het snelst resultaat oplevert.

Stappenplan

In september 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmteexterne-link-icoon vastgesteld. Dit is een eerste stappenplan waarin staat wat een logisch alternatief voor aardgas is voor de verschillende dorpen en buurten in onze gemeente, en hoe we daar naartoe gaan werken. Het plan is samen met partners gemaakt, waaronder Mercatus, Liander, het 10-dorpenoverleg, Pioniers van de Toekomst en LTO Noord. Er worden geen definitieve keuzes in het plan gemaakt, daarvoor is verder onderzoek nodig. Wel kunnen bewoners al aan de slag met isoleren en andere spijtvrije maatregelen om hun aardgasgebruik terug te brengen.

Warmtetransitiekaart

In deze kaart staat wat per wijk of buurt in Noordoostpolder de meest logische alternatieven zijn voor aardgas. En welk tijdpad daarbij hoort tot 2050. In dat jaar moet de overstap naar aardgasvrij voltooid zijn. Deze kaart geeft richting, maar geeft geen definitieve oplossingen. Die moeten verder worden onderzocht. Wel geeft de kaart handvatten om de komende jaren woningen klaar te maken voor de overstap naar aardgasvrij. Elke 5 jaar wordt opnieuw gekeken naar de laatste stand van de techniek en wetgeving om onze route naar aardgasvrij daarop aan te passen.

Aantal woningen in Noordoostpolder

Aantal woningen in Noordoostpolder

Het aantal woningen gebouwd in Noordoostpolder (bij benadering):

Periode/bouwjaarAantal woningen gebouwd
1920 tot 1950750
1950 tot 19758.200
1975 tot 19903.800
1990 tot 20053.750
2005 en later2.400

Energie en aardgasvrij

Warmtevisie - energie en aardgasvrij
  • 12,5 procent van de totale energievraag in de Noordoostpolder bestaat uit aardgas dat we gebruiken voor huizen en gebouwen.
  • 18.500 woningen gebruiken gemiddeld zo'n 1.452 m³ aardgas per jaar.
  • Vanaf 2021 tot en met het jaar 2050 worden gemiddeld 600 woningen per jaar aardgasvrij.

In stappen naar aardgasvrij, beginnen met isoleren

Welke aardgasvrije oplossing het ook wordt, elk huis moet eerst goed geïsoleerd en aardgasvrij-ready gemaakt. Want veel aardgasvrije oplossingen verwarmen met lagere temperaturen dan aardgas.

Vanaf 2021 (huidige situatie) woningen isoleren, zodat zij aardgasvrij-ready worden. Daarna is een duurzame warmteoptie mogelijk en wordt de woning aardgasvrij.

Alternatieven voor aardgas

Warmtevisie - alternatieven voor aardgas

Huis 1 is all-electric en geïsoleerd.

Het volledig elektrisch verwarmen van woningen, bijvoorbeeld met een elektrische warmtepomp. Dit is toepasbaar in wat nieuwere wijken, zoals in Emmelhage-Boswonen.

Huis 2 maakt gebruik van lokale warmtenetten, is geïsoleerd en heeft een alternatief voor aardgas.

Een warmtenet zorgt ervoor dat centraal geproduceerd warm water door buizen in de grond naar de woningen stroomt (de temperatuur van het water is lager dan 70 graden celsius). In de Noordoostpolder zijn er al kleinschalige warmtenetten aanwezig. We verkennen verschillende mogelijk- heden voor uitbreiding van warmtenetten.

Huis 3 maakt gebruik van hernieuwbaar gas of een hybride warmtepomp, is geïsoleerd en heeft een alternatief voor aardgas.

In veel dorpen zien we dat zowel een warmtenet als all-electric vaak kostbaar of niet inpasbaar is. Daar ligt de focus voor de komende jaren op isoleren en overstappen op hybride warmtepompen, om de gasvraag fors terug te brengen.

Huis 4 maakt gebruik van toekomstige oplossingen en is geïsoleerd.

De Transitievisie Warmte gaat uit van de huidige techniek op basis van de uitvoerbaarheid van de warmteoplossingen. Dit betekent dat nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en techniek worden meegenomen door elke vijf jaar de Transitievisie Warmte te herijken.