Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Aardgasvrij

Noordoostpolder wordt op den duur aardgasvrij. Alle inwoners krijgen hier mee te maken en kunnen nu al stappen zetten. Isoleren blijkt één van de belangrijkste maatregelen die het snelst resultaat oplevert.

  • Voor gratis onafhankelijk advies kunt u terecht op de website van het Energieloket.
  • Samen de Noordoostpolder duurzaam maken? Kijk voor initiatieven op Pioniers van de Toekomst.
  • Voor informatie over onze lokale energiecoöperatie kunt u terecht op de website van coöperatie Gelijk-Stroom.

Stappenplan

In september 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Dit is een eerste stappenplan waarin staat wat een logisch alternatief voor aardgas is voor de verschillende dorpen en buurten in onze gemeente, en hoe we daar naartoe gaan werken. Het plan is samen met partners gemaakt, waaronder Mercatus, Liander, het 10-dorpenoverleg, Pioniers van de Toekomst en LTO Noord. Er worden geen definitieve keuzes in het plan gemaakt, daarvoor is verder onderzoek nodig. Wel kunnen bewoners al aan de slag met isoleren en andere spijtvrije maatregelen om hun aardgasgebruik terug te brengen.

Warmtetransitiekaart

In deze kaart staat wat per wijk of buurt in Noordoostpolder de meest logische alternatieven zijn voor aardgas. En welk tijdpad daarbij hoort tot 2050. In dat jaar moet de overstap naar aardgasvrij voltooid zijn. Deze kaart geeft richting, maar geeft geen definitieve oplossingen. Die moeten verder worden onderzocht. Wel geeft de kaart handvatten om de komende jaren woningen klaar te maken voor de overstap naar aardgasvrij. Elke 5 jaar wordt opnieuw gekeken naar de laatste stand van de techniek en wetgeving om onze route naar aardgasvrij daarop aan te passen.