Afval verbranden

Normaal gesproken is het verbranden van afvalstoffen verboden. Maar voor het verbranden van snoei- en sprokkelhout en/of gerooide bomen kunt u een ontheffing aanvragen.

Wie kunnen ontheffing aanvragen

Bedrijven in het buitengebied

  • Voor het verbranden van snoei- en sprokkelhout en/of gerooide bomen buiten de inrichting. Het binnen de inrichting verbranden is geen ontheffing nodig. Voor een akker-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf is de erfgrens meestal gelijk aan de inrichtingsgrens.

Particulieren in het buitengebied bij de woning

  • Voor het verbranden van snoei- en sprokkelhout en/of gerooide bomen uit de erfsingel

Natuurorganisaties

  • Voor het verbranden van loof, stro en stro- stoppels in gebieden die door de organisatie beheerd worden.

De brandplaats is gelegen op tenminste 15 meter tot de openbare weg, bouwwerken en/of een opslagplaats van gevaarlijke stoffen. En de ontheffing is voor 1 jaar geld

De leges voor de ontheffing is  € 50,00

Uw Reactie
Uw Reactie