Bedrijfsafval

Heeft u een bedrijf? Dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat uw afval wordt afgevoerd. U kunt hiervoor contact opnemen met een inzamelbedrijf in de buurt.

Voor het inzamelen van uw bedrijfsafval kunt u terecht bij bedrijven met een vergunning voor het inzamelen van bedrijfsafval. In de gemeente Noordoostpolder zijn dit:

  • Bosma, Banterkade, Bant: 0527 - 274 429
  • Kramer B.V., Griend 9, Urk: 0527 - 681 556
Uw Reactie
Uw Reactie