Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Bedrijventerrein

Bent u op zoek naar een locatie voor uw bedrijf? Noordoostpolder heeft diverse bedrijventerreinen met nieuwbouwkavels en bestaande bedrijfspanden.

Heeft u vragen over bedrijfskavels?

Neem dan contact op met de adviseurs voor ondernemers. Heeft u interesse in een specifieke kavel? Vul dan het inschrijfformulierexterne-link-icoon in. 

Adviseurs voor ondernemers

ondernemen@noordoostpolder.nl

Jacob Korterink
Telefoon: 06 48 13 46 73

Monica Klement
Telefoon: 06 18 10 57 85

Uitgifte bedrijventerreinen

De uitgifte van bedrijventerreinen is voor ons een middel om behoud en groei van passende werkgelegenheid te realiseren. Wij streven bij de uitgifte van bedrijventerreinen naar een duurzame ruimtelijke ordening, efficiënt ruimtegebruik en kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen. De beschikbare bedrijfsgrond is schaars. Het is daarom noodzakelijk dat de beschikbare bedrijventerreinen zorgvuldig, transparant, doelmatig en gestructureerd worden uitgegeven. Om de uitgifte van bedrijfskavels te reguleren worden selectiecriteria toegepast.

Algemene selectiecriteria

Algemene selectiecriteria bepalen de toelaatbaarheid van een bedrijf. De algemene selectiecriteria zijn van toepassing op iedere verkoop van bedrijventerrein door gemeente Noordoostpolder aan bedrijven. De toetsing van de algemene selectiecriteria vindt plaats nadat een bedrijf zich via een inschrijfformulierexterne-link-icoon ingeschreven heeft voor een bedrijfskavel en een bouw- en inrichtingsplan aan de gemeente voorgelegd heeft. 

Lees meer over: Selectiecriteria voor uitgifte van bedrijventerreinen in gemeente Noordoostpolder

Emmeloord

Bekijk hier de beschikbare bedrijfskavels op bedrijventerrein De Munt.

Emmeloord bedrijventerrein De Munt

Heeft u interesse in een specifieke kavel? Vul dan het inschrijfformulierexterne-link-icoon in. 

Energievoorziening bedrijventerrein De Munt B

Door de energietransitie is er nu en in de toekomst een steeds grotere vraag naar elektra. Een stabiele elektriciteitsvoorziening is belangrijk voor bedrijven die zich willen vestigen. Voor bedrijventerrein De Munt B zijn er beperkingen ten aanzien van de levering van elektriciteit aan de bedrijven die zich daar zullen vestigen.

Bij de aankoop van bedrijfsgrond op De Munt B, verklaart de koper mee te zullen werken aan oplossingen die door de gemeenten in overleg met de bedrijven in De Munt B worden ontwikkeld om dit probleem op te lossen. Koper zal ook akkoord gaan, onder redelijke en billijke voorwaarden, toe te treden tot een eventueel op te richten rechtspersoon voor een zogenaamde ‘energie hub’ voor De Munt B.

Marknesse

Bekijk hier de beschikbare bedrijfskavels op bedrijventerrein Marknesse.

Marknesse bedrijventerrein

Heeft u interesse in een specifieke kavel? Vul dan het inschrijfformulierexterne-link-icoon in. 

Espel

Bekijk hier de beschikbare bedrijfskavels op bedrijventerrein Espel.

Espel bedrijventerrein

Heeft u interesse in een specifieke kavel? Vul dan het inschrijfformulierexterne-link-icoon in.