Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 11 juni

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 11 juni 2024.

Jaarverslag kinderopvang Noordoostpolder 2023

  1. De jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast stellen en digitaal indienen bij de Inspectie van het Onderwijs.
  2. De raad informeren.

Ontwerp beleidsregel Compensatie toename verharding en versnelde afvoer

Instemmen met het gezamenlijk versturen vanuit gemeente Dronten, Urk en Noordoostpolder van een zienswijze tegen Artikel 3 van de ontwerp beleidsregel “Compensatie toename verharding en versnelde afvoer” namens de DUN-gemeenten.