Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 26 maart

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 26 maart 2024.

Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Redeweg 4 te Ens'

De raad voorstellen:

  1. Op het perceel Redeweg 4 in Ens een extra woning in de schokbetonschuur toe te staan.
  2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Redeweg 4 te Ens' gewijzigd vast te stellen.
  3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00751-VS01 en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK augustus 2023) vast te leggen.
  4. De beeldkwaliteitseisen uit bijlage 1 van de regels van het bestemmingsplan als aanpassing van de beleidsregel uiterlijk bouwwerken vast te stellen.
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Evaluatie recycle-tarief

  1. Vaststellen van de evaluatie.
  2. De rapportage inclusief de oplegger ter informatie aanbieden aan de raad.

Lokale Aanpak Isolatie

De raad voorstellen om:

  1. Kennis te nemen van het plan van aanpak voor de ‘Lokale Aanpak Isolatie’.
  2. Een budget van € 1.223.421,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de ‘Lokale Aanpak Isolatie’.
  3. De 21e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.