Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 9 april

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 9 april 2024.

Begroting 2024 en Meerjarenprognose 2025-2028 Onderwijsgroep VariO

  1. Kennisnemen van de begroting 2024 en meerjarenprognose 2025-2028 van de Onderwijsgroep VariO en een zienswijze op de begroting 2024 en meerjarenprognose 2025-2028 van de Onderwijsgroep VariO in te dienen.
  2. De gemeenteraad informeren.