Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten b&w 31 januari 2023

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

1. Het centraal stembureau als volgt samen te stellen:
- De heer R. de Groot, burgemeester voorzitter
- De heer E. de Vries lid en plaatsvervangend voorzitter
- Mevrouw M. Ettema lid
- Mevrouw Y. van der Sluis plaatsvervangend lid
2. Het gemeentelijk stembureau als volgt samen te stellen:
- Mevrouw M. Ettema voorzitter
- De heer R. Ovink lid en plaatsvervangend voorzitter
- De heer E. Streefland lid
- Mevrouw S. van Hees lid
- Mevrouw M. de Wolff lid
3. De volgende taken mandateren aan de clustermanager KCC:

 • Het aanwijzen waar het centraal stembureau en het gemeentelijk stembureau zitting heeft
 • Het aanwijzen van stembureaulocaties
 • De indeling van de stemdistricten
 • De bezetting en benoeming van stembureauleden als mede de benoeming van de ondersteunende leden van het gemeentelijk stembureau

Collegestandpunten aan- en overgenomen moties december 2022

Uw standpunt over de aan- en overgenomen moties aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht

Beslissing op bezwaar Klutenpad 6

 1. Het bezwaarschrift van mevrouw D.W. Verheul-Scholten ontvankelijk te verklaren conform het advies van de bezwarencommissie (hierna de commissie).
 2. Contrair te gaan met het advies van de commissie om de omgevingsvergunning van 6 oktober 2020 te herroepen.
 3. De omgevingsvergunning van 6 oktober 2020 in heroverweging te handhaven.
 4. De bezwaren ongegrond te verklaren.

Subsidieverlening FlevoMeer Bibliotheek 2023

 1. Een subsidie verlenen van € 1.148.546 aan FlevoMeer Bibliotheek over het jaar 2023;
 2. Een aanvullende projectsubsidie verlenen van € 50.000 aan FlevoMeer Bibliotheek over 2023 bedoeld voor specifieke, vernieuwende projecten;
 3. Deze subsidies bevoorschotten voor € 299.636,50 per termijn, in vier gelijke termijnen in februari, april, juli en oktober 2023;
 4. De raad informeren.