Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Bestemmingsplannen Rietstraat-Zeebiesstraat ter inzage

21 december 2023
Nieuws

Onlangs stemde de raad in met het stedenbouwkundig plan van de Rietstraat-Zeebiesstraat. Om deze stedenbouwkundige opzet mogelijk te maken zijn twee ontwerp bestemmingsplannen uitgewerkt. Deze plannen liggen van 28 december 2023 tot 7 februari 2024 als ontwerp ter inzage. In deze periode kunt u reageren op de plannen.  

Volgende stap in de planontwikkeling 

Wethouder Toon van Steen (bouwen en wonen): “Het is goed dat we een volgende fase ingaan als het gaat om de Riet- en Zeebiesstraat. Bewoners zitten al lang in onzekerheid en willen weten waar ze aan toe zijn. De gemeenteraad heeft met de vaststelling van het stedenbouwkundig plan aangegeven welke ontwikkelingen ze wenselijk te vinden in deze straten. Dit kunnen we nu doorvoeren via de bestemmingsplannen.” 

Na het verstrijken van de zienswijzentermijn gaat het bestemmingsplan voor vaststelling naar de gemeenteraad. Dan kan er nog beroep ingesteld worden. Als de bestemmingsplannen onherroepelijk zijn, kan Mercatus daadwerkelijk beginnen met de nieuwbouw. De ontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd.