Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Bestemmingsplanstop vanaf 1 september 2022

17 augustus 2022
Nieuws
Kaart omgevingsvisie Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder hanteert vanaf 1 september 2022 een bestemmingsplanstop. Dat heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2023.

De bestemmingsplanstop betekent dat we vanaf 1 september 2022 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen, als een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Aanvragen om bestemmingsplanwijziging die na 1 september 2022 worden ingediend, kunnen namelijk niet meer op tijd ter inzage worden gelegd. Deze moeten worden ‘omgebouwd’ tot een wijziging van het omgevingsplan. Dit ‘ombouwen’ kost tijd en geld omdat er andere regels gelden.

Werkwijze vanaf 1 september 2022

Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning worden gerealiseerd. Voor deze plannen vraagt u vanaf 1 september 2022 een omgevingsvergunning aan. Als een omgevingsvergunning geen optie is, begeleiden we het project op een andere passende wijze, in overleg met de aanvrager.

Mocht er in de periode tot aan de invoering van de Omgevingswet op dit onderwerp nieuws zijn, dan melden wij dat hier.

Na 1 januari 2023 gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden voor uw initiatief in gemeente Noordoostpolder. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem contact met ons op.