undefined logo
undefined logo

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs dat u in leven bent. Dit is een officiële verklaring dat u in leven bent op het moment dat u de verklaring aanvraagt. U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

U kunt alleen op afspraak een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen.

Wat u moet weten

Het internationale attestatie de vita is in meerdere talen.
  Bewijs van in leven zijn Attestatie de Vita
Wordt gebruikt voor Nederlandse instanties Buitenlandse instanties
Kunt u iemand machtigen? Ja Nee
Kosten
€ 10,85
€ 14,30

Als u een brief heeft van uw pensioenfonds waar in staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Als u die heeft: het verzoek van uw pensioenfonds
  • U kunt met uw pinpas of contactloos betalen.