Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een attestatie de vita of een bewijs van in leven zijn. Deze vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende.
  • Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.
  • Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.
  • Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Bent u Nederlander, maar woont u in het buitenland? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn aanvragen als u tijdelijk in Nederland bent. U vraagt het aan bij de gemeente waar u dan verblijft.

In verband met het coronavirus is onze dienstverlening tijdelijk anders dan u gewend bent. De vrije inloop op maandag- en woensdagochtend vervalt tot en met dinsdag 28 april. Wel kunt u dagelijks bij ons terecht op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0527 63 39 11.

Een attestatie de vita kost: € 13,80
Een bewijs van in leven zijn kost: € 10,55
Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

Uw Reactie
Uw Reactie