Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs dat u in leven bent. Dit is een officiële verklaring dat u in leven bent op het moment dat u de verklaring aanvraagt. U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

In verband met het coronavirus is onze dienstverlening tijdelijk anders dan u gewend bent. De vrije inloop op maandag- en woensdagochtend vervalt. Wel kunt u dagelijks bij ons terecht op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0527 63 39 11. We vragen u om bij verkoudheidsklachten de afspraak te annuleren of te verplaatsen. Ook vragen we u om niet te vroeg te komen. Wachten in de hal is op dit moment niet mogelijk.

  Bewijs van in leven zijn Attestatie de Vita
Wordt gebruikt voor Nederlandse instanties Buitenlandse instanties
Kunt u iemand machtigen? Ja Nee
Kosten € 10,55 € 13,80

Als u een brief heeft van uw pensioenfonds waar in staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

  • Het internationale attestatie de vita is in meerdere talen.
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Als u die heeft: het verzoek van uw pensioenfonds
Uw Reactie
Uw Reactie