Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs dat u in leven bent. Dit is een officiële verklaring dat u in leven bent op het moment dat u de verklaring aanvraagt. U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

In verband met het coronavirus kunt u alleen op afspraak een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen.

Het internationale attestatie de vita is in meerdere talen.
  Bewijs van in leven zijn Attestatie de Vita
Wordt gebruikt voor Nederlandse instanties Buitenlandse instanties
Kunt u iemand machtigen? Ja Nee
Kosten € 10,70 € 14,00

Als u een brief heeft van uw pensioenfonds waar in staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Als u die heeft: het verzoek van uw pensioenfonds
  • Geld
Uw Reactie
Uw Reactie