Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs dat u in leven bent. Dit is een officiële verklaring dat u in leven bent op het moment dat u de verklaring aanvraagt. U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

In verband met het coronavirus is onze dienstverlening tijdelijk anders dan u gewend bent. Momenteel is er geen vrije inloop. Wel kunt u dagelijks bij ons terecht op afspraak. We vragen u om bij verkoudheidsklachten de afspraak te annuleren of te verplaatsen. Ook vragen we u om niet te vroeg te komen. Wachten in de hal is op dit moment niet mogelijk.

• Het internationale attestatie de vita is in meerdere talen.
 

  Bewijs van in leven zijn Attestatie de Vita
Wordt gebruikt voor Nederlandse instanties Buitenlandse instanties
Kunt u iemand machtigen? Ja Nee
Kosten € 10,55 € 13,80

Als u een brief heeft van uw pensioenfonds waar in staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Als u die heeft: het verzoek van uw pensioenfonds
  • Geld
Uw Reactie
Uw Reactie