Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een attestatie de vita of een bewijs van in leven zijn. Deze vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende.
  • Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.
  • Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.
  • Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Bent u Nederlander, maar woont u in het buitenland? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn aanvragen als u tijdelijk in Nederland bent. U vraagt het aan bij de gemeente waar u dan verblijft.

U kunt voor een bewijs van in leven zijn iedere dag van de week op onderstaande tijden terecht op het gemeentehuis. Een afspraak is niet specifiek nodig. Neem wel een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) mee.

Openingstijden
Dag Tijd
Maandag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur
Donderdag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Een attestatie de vita kost: € 13,80
Een bewijs van in leven zijn kost: € 10,55
Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

Uw Reactie
Uw Reactie