Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Bezwaar gemeentelijke belasting of WOZ-waarde

Bent u het niet eens met een aanslag gemeentelijke belastingen die op uw biljet staat vermeld of de daarop vermelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

Gratis bezwaar maken

Er zijn veel bureaus die aanbieden gratis bezwaar voor u te maken tegen de WOZ-waarde. Wordt de WOZ-waarde van uw woning verlaagd dan moet de gemeente een vergoeding aan het bureau overmaken die snel oploopt tot € 800. Voor u is het gratis, maar alle inwoners betalen mee aan deze kosten.

Taxatieverslag

Denkt u dat uw WOZ-waarde niet klopt? Bekijk dan eerst het taxatieverslag. 

Bent u eigenaar of gebruiker van de woning of het bedrijfspand? Dan kunt u online de WOZ-waarde bekijken via mijnoverheid.nl. U kunt hier inloggen met uw DigiD. U vindt er de volgende gegevens.

  • WOZ-waarde
  • Taxatieverslag
  • Kadastrale gegevens

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand?
Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gekregen?
U kunt hierover contact met ons opnemen via telefoonnummer 0527 63 39 11.

Maar u kunt ook gelijk uw bezwaar indien door het onderstaande formulier in te vullen. Tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet kunt u bezwaar maken.
Wilt u uitstel van betaling? Verzoek hier dan om bij uw bezwaarschrift.

Bezwaar maken woning

Bezwaar maken bedrijfspand

Bezwaar maken per post

Maakt u per brief bezwaar, vermeld dan in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Datum wanneer u het bezwaarschrift schrijft
  • Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente of geef het af op het gemeentehuis.

Heffingsambtenaar van de gemeente Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Als u mondeling uw bezwaar wilt toelichten, dient u dit op het bezwaarschrift te vermelden