Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Bijzondere stempassen

Meer informatie over stemmen bij volmacht, vervangende stempas en kiezerspas.

Bijzondere stempassen

Stemmen bij volmacht 

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De volmachtstem kan alleen in persoon in het stemlokaal worden uitgebracht, niet door iemand die per brief stemt. U kunt iemand onderhands of schriftelijk een volmacht geven.   

Onderhandse volmacht  

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. U moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt. Een volmachtstem kan alleen worden uitgebracht door iemand die zelf in het stemlokaal stemt, niet door iemand die per brief stemt.  

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:  

  • dat het een kopie is  
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is  
  • de datum waarop degene de kopie afgeeft  
  • u streept uw burgerservicenummer door in het document, maar ook in de strook nummers onderaan  

Schriftelijke volmacht  

U kunt een schriftelijke volmacht digitaal aanvragen met DigiD externe-link-icoonof door een afspraak te maken aan de balieexterne-link-icoon.  Ook kunt u een verzoekschrift in te dienen. 

Verzoekschrift

U stuurt het verzoekschrift naar de gemeente waar u op 23 april woonde. Hiervoor is een PDF-formulier beschikbaar die u hieronder kunt downloaden. Indien u op 23 april in de gemeente Noordoostpolder woonde stuurt u het formulier naar: Gemeente Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD in Emmeloord. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 3 juni door de gemeente zijn ontvangen. 

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Deze volmachtstem kan alleen worden uitgebracht door iemand die zelf in het stemlokaal stemt, niet door iemand die per brief stemt. U ontvangt deze vlak voor de verkiezingen. 

Verzoek om met volmacht te stemmen externe-link-icoon(inloggen met DigiD)

Afspraak makenexterne-link-icoon

Download: verzoek om bij volmacht te stemmenexterne-link-icoon(PDF-formulier)

Vervangende stempas

Als het goed is, heeft u uw stempas per post ontvangen . Bent u uw stempas kwijt, is het beschadigd of heeft u deze nooit ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan. Deze kunt u direct online aanvragen.

Vervangende stempas aanvragen externe-link-icoon(inloggen met DigiD)

Aanvragen met een pdf-formulier 

U kunt ook het PDF-formulier 'Verzoek om een vervangende stempasexterne-link-icoon' downloaden en het samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar:  

Gemeente Noordoostpolder
t.a.v. Bureau Verkiezingen
Postbus 155
8300 AD  Emmeloord  

Of mailen naar bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl.  

Het formulier met kopie van uw legitimatiebewijs moet uiterlijk 3 juni zijn ontvangen door de gemeente. U ontvangt de vervangende stempas vlak voor de verkiezingen. Uw oude stempas is hierna niet meer geldig. 

Download: verzoek om een vervangende stempasexterne-link-icoon

Aan de balie 

U kunt ook aan de balie een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 5 juni 12.00 uur. U moet hiervoor een afspraak makenexterne-link-icoon. Vergeet niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen. U krijgt de nieuwe stempas direct mee. Uw oude stempas is hierna niet meer geldig.  

Kiezerspas 

Wilt u voor de Europees Parlementsverkiezing in een andere gemeente stemmen dan waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd. Deze kunt u direct online aanvragen.

Kiezerspas aanvragen externe-link-icoon(inloggen met DigiD)

Aanvragen met een pdf-formulier 

U kunt ook het PDF-formulier ‘Verzoek om een kiezerspasexterne-link-icoon' downloaden en het samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar:  

Gemeente Noordoostpolder
t.a.v. Bureau Verkiezingen
Postbus 155
8300 AD  Emmeloord  

Of mailen naar bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl.  

Het formulier met kopie van uw legitimatiebewijs moet 3 juni zijn ontvangen door de gemeente. U ontvangt de kiezerspas vlak voor de verkiezingen. Uw oude stempas is hierna niet meer geldig.  

Download: verzoek om een kiezerspasexterne-link-icoon

Aan de balie 

U kunt ook aan de balie een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 5 juni 12.00 uur. U moet hiervoor een afspraak makenexterne-link-icoon. Vergeet niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen. U krijgt de kiezerspas direct mee. Uw oude stempas is hierna niet meer geldig. 

Afspraak maken externe-link-icoon