Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Budget voor sport- en beweeginitiatieven

De gemeente Noordoostpolder wil inwoners aanmoedigen om meer te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. Sporten is goed voor de gezondheid en sociale verbinding. Er is €50.000 beschikbaar om ideeën zoals beweegroutes, speelbossen, en sportpleinen te realiseren. Het doel is 4 à 5 projecten per jaar uit te voeren in samenwerking met dorpsbelangen en wijkplatforms. Aanvragen kunnen ingediend worden volgens bepaalde spelregels.

Spelregels

 • Het formulier wordt ingevuld door een dorpsbelang of wijkplatform. Is er geen dorpsbelangvereniging of wijkplatformstichting aanwezig? Dan mogen andere lokale organisaties die zich inzetten voor de leefbaarheid van de wijk of het dorp, het aanvraagformulier invullen.  
 • Ideeën gericht op onderstaande thema’s krijgen voorrang bij de beoordeling: 
  • Ideeën gericht op de doelgroep ouderen en de doelgroep 0 - 18 jaar 
  • Ideeën die aandacht besteden aan toegankelijkheid en inclusie. Dit betekent onder andere dat het gratis en bereikbaar is voor iedereen. Denk daarbij ook aan inwoners met een handicap.  
  • We weten, op basis van gezondheidscijfers, dat in bepaalde wijken en dorpen gezondheidswinst te behalen is. Ideeën in deze wijken of dorpen dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp of de wijk. Daarom geven we voorrang aan initiatieven uit deze wijken en dorpen.  
 • In 2024 is in totaal € 50.000 beschikbaar. De gemeente streeft naar het realiseren van 4 à 5 ideeën per jaar. 
 • De gemeente realiseert de initiatieven in samenwerking met het dorp of de wijk. 
 • De ingediende formulieren worden beoordeeld door de gemeente.
 • Het aanvraagformulier kan tot en met 15 oktober 2024 ingediend worden.

Na het indienen van het formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging.  

Aanvragen

Vragen? 

Mail naar igw@noordoostpolder.nl.