Burgemeester Harald Bouman

Foto Harald Bouman

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • AZC
  • Algemene, ambtelijke en bestuurlijke aangelegenheden
  • Gebiedspromotie, UNESCO siteholderschap
  • Project: Dienstverlening

De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.
Daarnaast is hij ook zelf een bestuursorgaan en heeft zijn eigen bevoegdheden.

Wilt u de burgemeester uitnodigen? Mail dan naar: burgemeester@noordoostpolder.nl  

Taken burgemeester

Voorzitter van de gemeenteraad
De burgemeester zorgt voor een goed verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering aan de overleggen (ook wel beraadslagingen genoemd) deelnemen.

Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders
Het college van B&W bestuurt de gemeente; de burgemeester is voorzitter van het college. De burgemeester let erop dat het college het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. Het college van B&W beslist welke taken (portefeuilles) de burgemeester precies krijgt.

Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid
De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. Hij mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Vereniging Vrienden van de Menkemaborg (onbetaald)
  • Lid strategische adviesraad CROW (onbetaald)
  • Lid commissie Ruimte, Wonen en mobiliteit VNG (onbetaald)
  • Penningmeester¬†Stichting Werelderfgoed Nederland (onbetaald)
Uw Reactie
Uw Reactie