Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Burgerinitiatief

U kunt als inwoner van gemeente een onderwerp op de vergaderagenda van de gemeenteraad laten plaatsen. Een onderwerp die meerdere mensen in uw buurt of wijk belangrijk vinden.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan het burgerinitiatief moet voldoen, zijn onder andere:

  • Meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang).
  • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie of uw onderwerp in die periode al besproken is (griffier@noordoostpolder.nl of 06 48 13 46 14).
  • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn.

Aanpak

Het volgende moet duidelijk in uw voorstel staan:

  • Welk doel u wilt bereiken
  • Wat er moet worden gedaan om dat doel te bereiken of wat moet juist niet worden gedaan
  • Wat het ongeveer gaat kosten

Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad via griffier@noordoostpolder.nl