Burgerpanel

Het burgerpanel is een enquête waar inwoners van de gemeente Noordoostpolder gemiddeld 4 keer per jaar hun mening geven over verschillende onderwerpen. Via de resultaten krijgt de gemeente informatie over wat er leeft.
Uw Reactie
Uw Reactie