Burgerpanel

Het burgerpanel is een enquête waar inwoners van de gemeente Noordoostpolder gemiddeld 4 keer per jaar hun mening geven over verschillende onderwerpen. Via de resultaten krijgt de gemeente informatie over wat er leeft.

Aanmelden

Email voor meer informatie, vragen of aanpassingen aan persoonlijke gegevens naar: statistiek@noordoostpolder.nl

Uw Reactie
Uw Reactie