Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Carbidschietlocaties in Noordoostpolder

08 december 2022
Nieuws
Burgemeester Roger de Groot staat klaar om een bal in een carbidbus te doen. De bus wordt vastgehouden door de jeugdagent in uniform. De carbidbus heeft de kleuren van de politie: wit, rood en blauw.

Burgemeester en wethouders hebben voor dit jaar weer locaties aangewezen waar carbidschieten is toegestaan. Het betreft locaties binnen de bebouwde kom van Emmeloord en de dorpen.  Buiten de bebouwde kommen is carbidschieten ook toegestaan. Carbidschieten mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Twaalf locaties binnen de bebouwde kom

In totaal zijn twaalf locaties aangewezen. Het gaat om de volgende plekken:

 • Bant: Groenstrook tussen de Noordakker en de Lemsterweg
 • Creil: Trainingsveld aan de Galamalaan
 • Emmeloord:Trapveld sportvelden in Emmeloord-west (achter de tennishal)
 • Emmeloord: Onbebouwd terrein op bedrijventerrein de Munt hoek Ecu/Penning
 • Ens: Ensyfairterrein aan de Gillotstraat
 • Espel: Grasveld van de voormalige Kaghe aan de Leliestraat
 • Kraggenburg: Oefenveld voetbalvereniging FC Kraggenburg aan de Winstonstraat
 • Luttelgeest: Oefenveld voetbalvereniging aan de Amazonestraat (tussen de Bosfluiter en de tennisbaan)
 • Marknesse: De Loswal ter hoogte van de parkeerplaatsen voor vrachtwagens
 • Nagele: Oefenveld voetbalvereniging Nagele aan de Ploegstraat
 • Rutten: 2e veld voetbalvereniging R.K.O. Sportpark De Treffer aan de Sportweg
 • Tollebeek: Openbaar groen langs de Urkerweg (tussen de PKN-kerk en het Essentgebouwtje)

Voorwaarden

Er zijn aan het carbidschieten wel wat voorwaarden verbonden:

 • Voor het carbid schieten mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van melkbussen;
 • Melkbussen mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter;
 • Tijdens het carbidschieten moet als afschietprojectiel een bal worden gebruikt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cluster Vergunningen, toezicht en handhaving tel. (0527) 63 39 11