Column burgemeester Jan Westmaas

21 oktober 2020, 16.00 uur

Beste inwoners,

Vorige week werden de coronamaatregelen aangescherpt. Nieuwe maatregelen die noodzakelijk zijn, maar wel vreselijk vervelend dat we er weer mee worden geconfronteerd. Opnieuw wordt er een beroep gedaan op onze flexibiliteit en ons doorzettingsvermogen. Inwoners, ondernemers, mensen in de zorg en de verenigingen. We moeten weer alle zeilen bijzetten om in aangepaste vorm door te gaan. Want ook de nieuwe maatregelen vragen van ons om er gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Ik ben me ervan bewust dat onder de genomen maatregelen, ook maatregelen zijn waarbij veel mensen en sectoren onevenredig hard worden getroffen. Maar we moeten wel als gehele samenleving meedoen om het aantal besmettingen te laten afnemen, het aantal ziekenhuisopnames te beperken en de reguliere zorg niet in de knel te laten komen. En uiteindelijk natuurlijk om ervoor te zorgen dat de beperkingen in onze bewegingsvrijheid weer worden afgeschaald.

Ik snap heel goed dat alle communicatie over corona en de maatregelen veel met mensen doet. Ik benadruk graag nog eens dat wij als lokale overheid staan voor de gezondheid van onze inwoners. Wij hebben immers een verantwoordelijkheid voor iedereen in Noordoostpolder. Hoe u ook aankijkt tegen alles wat er gebeurt, we gaan door een moeilijke tijd en dat zal ook nog wel even zo blijven. Volhouden is lastig. Daar hebben we elkaar bij nodig. Daarom vraag ik u om aandacht te hebben voor elkaar en elkaars mening te respecteren.
We willen allemaal hetzelfde; onze gewone levens weer oppakken. Dat kan alleen als we volhouden en elkaar door deze moeilijke tijd heen helpen.

Burgemeester Jan Westmaas

Foto van burgemeester Jan Westmaas
Uw Reactie
Uw Reactie