Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Commissielid voor de bezwaarschriften

Word lid van de commissie voor de bezwaarschriften. Gemeente Noordoostpolder zoekt twee nieuwe leden voor de rol van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor de commissie voor de bezwaarschriften.

Medewerker gemeente voor windmolens

Onze gemeente is volop in ontwikkeling en wil dichter bij de samenleving staan. We zoeken bewust verbinding met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de regels, maar dat kan op een flexibele manier. Zo spelen we (pro)actief in op wat er leeft in onze lokale samenleving.

Wegens het vertrek van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie , zoekt de commissie bezwaarschriften Noordoostpolder mensen die ons willen helpen de juistheid van onze besluiten te toetsen, waarbij de gepastheid van onze dienstverlening voorop staat.

Lijkt je dat interessant? Geef je dan nu op om voorzitter te worden van de commissie voor de bezwaarschriften.

Dit doet de commissie voor de bezwaarschriften

De commissie is een onafhankelijke commissie en adviseert over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften die zijn ingediend in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en zijn gericht tegen het besluiten op alle gemeentelijke bestuursrechtsgebieden (behalve gemeentelijke belastingen).

De commissie is onderverdeeld in twee kamers: Algemene zaken en Sociaal domein.

De algemene kamer adviseert over de overige bestuursrechtelijke onderwerpen (o.a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet open overheid, Algemene Plaatselijke verordening, Wet basisregistratie personen).

De bezwaarschriften van de kamer Sociaal domein hebben uitsluitend betrekking op het terrein van de sociale zekerheid (o.a. Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning).

Elke kamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. Daarnaast is er een plaatsvervangend lid. De zittingsduur is 4 jaar. De bijeenkomsten vinden één keer per maand plaats.

Dit breng je mee

Voor deze functie zoeken wij mensen die:

  • Ervaring en affiniteit hebben met het functioneren van het openbaar bestuur
  • Kennis, ervaring en aantoonbare affiniteit hebben op het bestuursrechtelijk terrein van de Algemene kamer of de kamer Sociaal domein
  • Een HBO/WO-werk- en denkniveau hebben en in staat zijn te komen tot een objectieve en juridische afweging van belangen
  • Ruime ervaring met het leiden van vergaderingen of hoorzittingen en het vermogen om bemiddelend op te treden
  • Geen binding of directe betrokkenheid hebben bij het bestuur van de gemeente Noordoostpolder.
Dit bieden wij
  • Een aanstelling van 4 jaar
  • Eén keer per maand een bijeenkomst (algemene kamer op donderdagmiddagen, kamer sociaal domein op maandagmiddagen)
  • Voor het bijwonen van een vergadering ontvang je als voorzitter een vergoeding van € 262,81. Daarnaast wordt er een tegemoetkoming in de reiskosten betaald.
Wil je meer weten over deze functie?

De secretarissen van respectievelijk de kamer sociaal domein, mevrouw M. Hoogstraten, en de algemene kamer, mevrouw L. Holl, kunnen je meer vertellen.

Mevrouw M. Hoogstraten (kamer sociaal domein) is bereikbaar op het telefoonnummer 06 10 89 49 01 of per email m.hoogstraten@noordoostpolder.nl.

Mevrouw L. Holl (algemene kamer) is bereikbaar op het telefoonnummer 06 13 34 26 63 of per e-mail l.holl@noordoostpolder.nl.

Als je belangstelling hebt stuur dan je motivatiebrief en CV (bij voorkeur in pdf) via de button ‘’solliciteren’’. We vragen je daarbij ook aan te geven of je een voorkeur hebt voor welke rol binnen de bezwaarschriftencommissie.

HR medewerker Sanne

Vragen? Neem contact op met

Sanne Lageveen

Assistent Recruiter

☎ telefoonnummer

06 18 10 57 84

✉ email

s.lageveen@noordoostpolder.nl