Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Dijkgraaf, commissaris van de Koning en burgemeester brengen eerste stemmen uit

15 maart 2023
Nieuws
Dijkgraaf Hetty Klavers, commissaris van de Koning Leen Verbeek en burgemeester Roger de Groot houden hun stembiljet boven de stembus.

Vanmorgen om 7.30 uur brachten dijkgraaf Hetty Klavers, commissaris van de Koning Leen Verbeek en burgemeester Roger de Groot samen hun stem uit. Dit deden zij in de modelwoning in woonwijk Emmelhage in Emmeloord.

Toekomstbestendige woningbouw

De bodem en het water vormen de basis voor ons bestaan. Een natuurlijk fundament waar we zuinig op moeten zijn en rekening mee moeten houden. Daarom is er gekozen voor deze woningbouwlocatie. Door samen te werken kunnen waterschap, provincie en gemeente werken aan toekomstbestendige woningbouw in de Noordoostpolder. Inwoners kunnen invloed uitoefenen op o.a. het beleid voor de woningbouw door vandaag te stemmen.

Uitnodiging

Commissaris van de Koning Leen Verbeek: “Het uitbrengen van onze eerste stemmen op deze bijzondere locatie is een uitnodiging aan álle inwoners van de provincie Flevoland om ook te gaan stemmen.”