Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Duidelijker verkeerssituatie centrum

24 oktober 2023
Nieuws

Als je door het centrum van Emmeloord loopt kan je niet om alle veranderingen heen. De bouwontwikkelingen en herinrichtingen hebben een schitterend nieuw centrum doen ontstaan. Om het verkeer ook in goede banen te leiden zijn sommige verkeerssituaties daarom veranderd. Of ze gaan nog veranderen. Dit ook naar aanleiding van vragen van inwoners en ondernemers. We passen een aantal verkeersregels aan en formaliseren deze met verkeersbesluiten. Zo verbetert de doorstroming, wordt het veiliger, zijn winkels beter bereikbaar en is het voor bezoekers, bewoners en ondernemers helder.

Voetgangerszone

Vanwege overlast van fietsers in het winkelgebied van de Lange Nering, komt er een voetgangerszone. De twee huidige fietsroutes blijven: van Koningin Juliastraat tot Nagelerstraat en van De Boei naar Kettingstraat.

Luchtfoto centrum Emmeloord waarop voetgangerzone is aangeven, deels is fietsen toegestaan.

Eenrichtingsverkeer

De Boei en Lange Nering worden opnieuw eenrichtingsverkeer vanaf Pets Place. En de Achterom, Lange Achterzijde, Korte Achterzijde en Overtuinen blijven een eenrichtingsstraat. Dit vanwege de drukte en de beperkte ruimte.

Luchtfoto centrum Emmeloord waarop het eenrichtingsverkeer is aangegeven.

Parkeerverbodszone

Er komt een parkeerverbodszone in het centrum. Dit houdt in dat er alleen op parkeerplekken geparkeerd mag worden en niet op andere plekken.

Luchtfoto centrum Emmeloord waarop de zone voor het parkeerverbod is aangegeven.

Locaties voor laden en lossen en taxistandplaatsen

De plekken om te laden en lossen voor bevoorradingsverkeer gaan we beter aanwijzen. Deze plekken komen aan de Achterom, Korte Achterzijde, De Boei en de Lange Nering. De taxistandplaatsen aan De Boei en de Lange Nering komen weer terug.

Luchtfoto centrum Emmeloord waarop de zones voor laden en lossen is aangegeven en de taxistandplaatsen.

Parkeeronderzoek

Als de werkzaamheden op de Paardenmarkt klaar zijn, doen we een parkeeronderzoek. Dit gebeurt eind dit jaar of begin 2024. Daarna kijken we of en waar blauwe zones nodig zijn.